Restitutie en annulering

Annulering van cursussen

 1. door de Volksuniversiteit
  Bij onvoldoende belangstelling behoudt de Volksuniversiteit zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval zal ongeveer een week voor de geplande aanvang van de cursus bericht van annulering verzonden worden en zal de éénmalige machtiging vernietigd worden.

  De Volksuniversiteit erkent wel de morele verplichting om te pogen de cursussen door te laten gaan, hetzij in gewijzigde vorm, hetzij onder andere voorwaarden, dit in overleg met de docent en de cursisten dan wel samen met één van de naburige Volksuniversiteiten. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan staat aangegeven.
 2. door de cursist
  Bij afzegging door de cursist wordt de volgende regeling gehanteerd:
 • tot 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt € 10 administratiekosten afgeschreven;
 • tot 1 week vóór aanvang van de cursus bent u de helft van het cursusbedrag verschuldigd en dit wordt van uw rekening afgeschreven;
 • korter dan 1 week vóór aanvang van de cursus bent u het gehele bedrag verschuldigd en dit wordt van uw rekening afgeschreven.

In speciale gevallen kan een verzoek tot restitutie schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur.

Afdrukken